Аналіз бензину

У випробувальній лабораторії нафтопродуктів ви можете перевірити якість бензину. Автомобільні бензини мають відповідати нормам, встановленим Національним стандартом України «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови. * ДСТУ 7687:2015»

Показники якості бензинів, які визначає лабораторія

1.Детонаційна стійкість:
- октанове число за дослідним методом
- октанове число за моторним методом
2. Густина при 15 °С
3. Густина при 20 °С
4. Концентрація фактичних смол по Бударову
5. Випробування на мідній платівці
6. Зовнішній вигляд, колір
7. Об'ємна частка ароматичних вуглеводнів
8. Об'ємна частка бензолу
9. Масова частка кисню
10. Об'ємна частка кисневмісних сполук
11. Тиск насиченої пари
12. Фракційний склад
13. Концентрація свинцю
14. Кислотність та кислотне число
15. Вміст сірки спалюванням у лампі
16. Значення рН
17. Визначення наявності водорозчинних кислот та лугів
18. Визначення йодних чисел та змісту ненасичених вуглеводнів
19. Визначення меркаптанової та сірководневої сірки потенціометричним титруванням
20. Визначення вмісту ароматичних вуглеводнів
21. Визначення кінематичної в'язкості
22. Температура спалаху в закритому тиглі
23. Зольність

Класифікація бензинів

1. Залежно від октанового числа за дослідним методом встановлені такі марки бензинів:
А-98, А-95, А-92, А-80.

2. За рівнем екологічної безпеки встановлено такі екологічні класи бензинів:
Євро-5, Євро-4, Євро-3.

3. За вмістом біоетанолу встановлено такі види бензинів:
Е5 – трохи більше 5%, Е7 – від 5% до 7%, Е10 – від 7% до 10%.

Умовні позначення бензинів

Умовні позначення бензинів має містити:
– Позначення марки (А-98, А-95, А-92, А-80);
– Символ екологічного класу (Євро-5, Євро-4, Євро-3);
– Символ виду бензину за вмістом біоетанолу (Е5, Е7, Е10).

Приклад позначення бензину марки А-95, екологічного класу Євро-5 із вмістом біоетанолу від 5 до 7%.

Бензин автомобільний А-95-Євро5-Е7 відповідно до ДСТУ 7687:2015

Аналіз бензину – наші рекомендації про зразки

Лабораторія рекомендує відбирати зразок бензину для проведення випробувань відповідно до ДСТУ 4488:2005 Нафта та нафтопродукти. Методи відбору проб.

Об’єм необхідний на аналіз бензину залежить від кількості показників та в середньому становить 1,5 л.