Аналіз розчинників

У випробній лабораторії нафтопродуктів ви можете перевірити якість нафтових розчинників.

Показники якості розчинників, які ми визначаємо

15. Фракційний склад
2. Вміст механічних домішок та води
3. Колір
4. Густина
5. Наявність водорозчинних кислот та лугів
6. Випробування на мідній платівці
7. Температура спалаху в закритому тиглі
8. Масова частка сірки
9. Температура спалаху у відкритому тиглі
10. Летучість за ксилолом
11. Анілінова точка
12. Масова частка ароматичних вуглеводнів

Аналіз розчинників – наші рекомендації про відбір зразків

Лабораторія рекомендує відбирати зразок розчинника для проведення випробувань відповідно до ДСТУ 4488:2005 Нафта та нафтопродукти. Методи відюору проб.

Об’єм необхідний на аналіз розчинника залежить від кількості показників та в середньому становить 1,5 л.