Аналіз дизельного палива

У випробувальній лабораторії нафтопродуктів ви можете перевірити якість дизельного палива. Паливо для дизельних двигунів має відповідати нормам, встановленим Національним стандартом України Паливо дизельне Євро. Технічні умови. * ДСТУ 7688:2015.

Показники якості дизельного палива, які визначає лабораторія

1. Цетанове число
2. Цетановий індекс
3. Густина при 15°С
4. Густина при 20°С
5. Температура спалаху в закритому тиглі
6. Коксування 10% залишку
7. Зольність
8. Вміст води
9. Вміст механічних домішок
10. Випробування на мідній платівці
11. Кінематична в'язкість
12. Фракційний склад
13. Гранична температура фільтрації
14. Температура застигання
15. Кислотність та кислотне число
16. Йодне число
17. Масова частка сірки
18. Визначення коефіцієнта фільтрації
19. Визначення кольору
20. Визначення температур помутніння, початку кристалізації та кристалізації
21. Визначення концентрації фактичних смол за Бударовим
22. Визначення меркаптанової сірки та сірководневої сірки потенціометричним титруванням

Класифікація дизельного палива

1.За кліматичними умовами використання встановлені такі марки дизельного палива:

  • Л – літнє, яке використовують при температурах повітря не нижче 5 ° С;
  • З – зимове, яке використовують при температурах повітря від 5 ° С до мінус 20 ° С;
  • Арк – арктичне, яке використовують при температурах повітря нижче мінус 20 ° С;

2.За рівнем екологічної безпеки встановлено такі екологічні класи бензинів:
Євро-5, Євро-4, Євро-3.

3. За вмістом біодизеля (метилових/етилових ефірів жирних кислот) встановлено такі види дизельних палив: В0 – відсутність біодизеля, В5 – не більше 5%, В7 – більше 5%, але не більше 7%.

Умовні позначення дизельного палива

Умовне позначення дизельних палив має містити:

  • буквене позначення дизельного пального ДП;
  • буквене позначення марки (Л, З, Арк);
  • символ екологічного класу (Євро-5, Євро-4, Євро-3);
  • символ вмісту біодизеля (В0, В5, В7).

Приклад позначення літнього дизельного палива, екологічного класу Євро5 із вмістом біодизеля 0.

Паливо дизельне ДТ-Л-Євро5-В0 відповідно до ДСТУ 7688:2015

Аналіз дизельного палива – наші рекомендації про зразки

Лабораторія рекомендує відбирати зразок дизельного палива для проведення випробувань відповідно до ДСТУ 4488:2005 Нафта та нафтопродукти. Методи відбирання проб.

Об’єм необхідний на аналіз дизельного палива залежить від кількості показників та в середньому становить 1,5 л.